DSC_9211.JPG  

第二梯學員作品第一名 來自台中的George小妹妹

掌聲鼓勵力辛苦她哭哭啼啼的來台北上課^^其他學生也很棒 加油加油

預約2017年所有美髮專業課程請打02 23947159 秘密基地髮型設計學院

DSC_9278.JPG DSC_9345.JPG DSC_9359.JPG DSC_9363.JPG DSC_9388.JPG  

 

DSC_9183.JPG DSC_9186.JPG DSC_9190.JPG DSC_9196.JPG DSC_9213.JPG DSC_9223.JPG DSC_9230.JPG DSC_9236.JPG DSC_9238.JPG DSC_9246.JPG DSC_9256.JPG DSC_9303.JPG DSC_9312.JPG DSC_9318.JPG  

 

全站熱搜

sbleven 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()