DSC_0180    

老師說:
「前陣子我毫無留情的罵了她...
謝謝你用這樣的高水準的作品回敬我」

DSC_0029    

原諒我的自大;)因為我學生太強!比你的老師還強:)

原諒我的賤因為他們寵壞了我!!

2014年 年度課程上線中 台北基地(02)23947159 台中基地(04)24731891

DSC_0117    

DSC_0083   

 DSC_0100    

DSC_0184  

DSC_0229  

DSC_0235  

DSC_0276  

DSC_0303  

DSC_0322    

  

  

  

  

  

 

全站熱搜

sbleven 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()